Bezárás

Keresés

Bezárás

Adatkezelési tájékoztató

Rövidített, tájékoztató kivonat - a hosszú kivonat elolvasható itt: Adatkezelési tájékoztató

 
1. Az adatkezelési tájékoztató célja
Az asalon.hu oldal üzemeltetője Vanyovszki Mária (a továbbiakban Üzemeltető vagy Adatkezelő) az oldalon elsődlegesen médiatartalom szolgáltatást végez, és ezen főtevékenységéhez kapcsolódóan biztosítja a honlapon keresztül elérhető szolgáltatásokat. A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse az Üzemeltető által alkalmazott adatkezelési elveket, amelyet az Üzemeltető, mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismer el. Az Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban foglalt, valamint az Európai Unió meghatározó jogi elvárásainak.
Az Üzemeltető elkötelezett olvasói és hírlevél feliratkozói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az információs rendelkezési jogok tiszteletben tartását. Az Üzemeltető a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az Üzemeltető adatkezelésével kapcsolatos részletes irányelvek az alábbi linken érhetőek el: Adatkezelési tájékoztató.
 
2. Az adatkezelő adatai
Név: Vanyovszki Mária
Email: info@asalon.hu

3. Kezelt személyes adatok köre
A hírlevél regisztráció során megadandó személyes adatok:
E-mail cím
Az emailes kapcsolattartás során megadott adatok:
Név
Email cím
 
4. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja
Az Üzemeltető a hírlevél feliratkozók adatait hírlevélküldésre használja.
Az asalon.hu-val emailen kapcsolatba lépők adatait az Üzemeltető kapcsolattartásra használja.
Az Üzemeltető tevékenységének adatkezelése önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapul. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.
 
5. Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre
Tárhely szolgáltató: Inweb-Solutions INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT. (8200 Veszprém, Almádi u. 3. fsz 3., Adószám: 11678313-2-19)
 
6. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.
 
Az Üzemeltető által küldésre kerülő asalon.hu hírlevelére az asalon.hu oldalon lehet feliratkozni. Leiratkozni a kiküldött hírlevélben lévő “leiratkozás” linken, illetve e-mailben az info@asalon.hu-ra küldött ilyen tartalmú üzenettel. Az asalon.hu biztosítja olvasóit, hogy folyamatosan lehetőség van fel-, illetve leiratkozásra.

7. Adatvédelmi hatósági eljárás
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410
 
Az asalon.hu részletes adatvédelmi tájékoztatója elérhető itt: ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
 
2023. november 1.