Bezárás

Keresés

Bezárás

Jogi nyilatkozat

Az ITERAL Kft. jogi nyilatkozata
 
Általános tájékoztatás

Az asalon.hu weboldal (a továbbiakban: weboldal) tulajdonosa és üzemeltetője az ITERAL Kft. (a továbbiakban: Tulajdonos).

A weboldal használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat.
 
Szerzői jog

A weboldal, az azon található minden képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt állnak, azok bármilyen formában történő felhasználása a személyes használatot meghaladó mértékben kizárólag a Tulajdonos kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.
 
A weboldal híranyagai a lapra való hivatkozással idézhetőek.
 
A weboldalon hivatkozott külső linkek tekintetében az adott oldalon rögzített feltételek az irányadóak.
 
Védjegyek

A weboldalon használt A Salon - Budapest védjegy (márkanév, logo) az ITERAL Kft. tulajdonában áll.

A védjegy használatára kizárólag a védjegy jog tulajdonosa jogosult.
 
Információk
 
A weboldal semmilyen tartalma nem tekinthető szerződéses ajánlattételnek.
 
A weboldalon megjelenő információk, adatok, feltételek jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért a Tulajdonos felelősséget nem vállal.
 
A Tulajdonos nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldal és az ott található információk használatából, vagy azok használatra alkalmatlan állapotából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából, a weboldal nem megfelelő működéséből, üzemzavarából,  információ továbbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból következnek be.
 
A Tulajdonos kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy a teljes oldalt vagy az oldalak egy részét külön bejelentés nélkül módosítsa, kiegészítse, törölje, vagy a megjelenést ideiglenesen vagy véglegesen megszüntesse.

A Tulajdonos kiemeli, hogy az oldal egyes részei harmadik személyek által készített tartalmakon és információkon alapulnak.
 
Kapcsolódó honlapok

A weboldal tartalmaz olyan kapcsolódási pontokat (linkek, hivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak.

A kapcsolódó honlapokhoz az ITERAL Kft. weboldala csupán hozzáférést közvetít, azonban nem vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget a honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért.
 
A személyes adatok és az üzleti titok védelme
 
Az ITERAL Kft. bármely, a weboldala használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja az ITERAL Kft.-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt az ITERAL Kft. - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.
Adatkezelési tájékoztatónk elérhető itt.
Az ITERAL Kft. az ügyfelei személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást üzleti titokként kezel.
Az ITERAL Kft. az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.
 
Jogkövetkezmények

A jelen jogi nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén a Tulajdonos haladéktalanul megteszi a szükséges jogi lépéseket, legyen az polgári jogi, és büntetőjogi vagy egyéb vonatkozású.
A jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben az erre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Jogi Nyilatkozat megváltoztatása

A Tulajdonos fenntartja jelen Jogi Nyilatkozat megváltoztatásának jogát, amelyet saját hatáskörében eszközöl, de erről minden esetben a weboldal ezen részén értesíti felhasználóit.
 
Cégadatok
 
ITERAL Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
1063 Budapest, Szinyei Merse u 16.
Cg.01-09-887180
Adószám: 14062731-3-42