Bezárás

Keresés

Bezárás

Jogi nyilatkozat

Az asalon.hu oldal jogi nyilatkozata
 
Általános tájékoztatás

Az asalon.hu weboldal (a továbbiakban: weboldal) tulajdonosa és üzemeltetője Vanyovszki Mária (a továbbiakban: Tulajdonos).

A weboldal használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat.
 
Szerzői jog

A weboldal, az azon található minden képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt állnak, azok bármilyen formában történő felhasználása a személyes használatot meghaladó mértékben kizárólag a Tulajdonos kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.
 
A nem magánszemélyként történő, ill. közvetett vagy közvetlen, üzletszerű felhasználás díjköteles.
 
A weboldal híranyagai a lapra való hivatkozással idézhetőek.
 
A weboldalon hivatkozott külső linkek tekintetében az adott oldalon rögzített feltételek az irányadóak.
 
Védjegyek

A weboldalon használt A Salon - Budapest védjegy (márkanév, logo) Vanyovszki Mária tulajdonában áll.

A védjegy használatára kizárólag a védjegy jog tulajdonosa jogosult.
 
Információk
 
A weboldal semmilyen tartalma nem tekinthető szerződéses ajánlattételnek.
 
A weboldalon megjelenő információk, adatok, feltételek jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért a Tulajdonos felelősséget nem vállal.
 
A Tulajdonos nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldal és az ott található információk használatából, vagy azok használatra alkalmatlan állapotából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából, a weboldal nem megfelelő működéséből, üzemzavarából,  információ továbbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból következnek be.
 
A Tulajdonos kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy a teljes oldalt vagy az oldalak egy részét külön bejelentés nélkül módosítsa, kiegészítse, törölje, vagy a megjelenést ideiglenesen vagy véglegesen megszüntesse.

A Tulajdonos kiemeli, hogy az oldal egyes részei harmadik személyek által készített tartalmakon és információkon alapulnak.
 
Kapcsolódó honlapok

A weboldal tartalmaz olyan kapcsolódási pontokat (linkek, hivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak.

A kapcsolódó honlapokhoz az asalon.hu csupán hozzáférést közvetít, azonban nem vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget a honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért.
 
A személyes adatok és az üzleti titok védelme
 
A Tulajdonos bármely, a weboldala használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a Tulajdonoshoz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Tulajdonos - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.
Adatkezelési tájékoztatónk elérhető itt.
A Tulajdonos az ügyfelei személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást üzleti titokként kezel.
A Tulajdonos az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.
 
Jogkövetkezmények

A jelen jogi nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén a Tulajdonos haladéktalanul megteszi a szükséges jogi lépéseket, legyen az polgári jogi, és büntetőjogi vagy egyéb vonatkozású.
A jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben az erre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Jogi Nyilatkozat megváltoztatása

A Tulajdonos fenntartja jelen Jogi Nyilatkozat megváltoztatásának jogát, amelyet saját hatáskörében eszközöl, de erről minden esetben a weboldal ezen részén értesíti felhasználóit.
 
Adatok:
Vanyovszki Mária
maria.vanyovszki@gmail.com
+36306042901